W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246) wstrzymany zostaje nabór wniosków dla programu priorytetowego "Czyste Powietrze" do czasu dostosowania i aktualizacji regulaminu programu.

 

WFOŚiGW w Rzeszowie wstrzymuje nabór w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"

01 stycznia 2019

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl