Główny cel programu to poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych. Zamierzony efekt ma zostać osiągnięty poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej Kogeneracji i/lub modernizację źródeł już istniejących, tak, aby uzyskać wysokosprawną Kogenerację z tych źródeł.

 

Warunkiem do uzyskania dofinansowania jest wybudowanie i/lub zastąpienie obecnej jednostki ko generacyjnej na jednostki ko generacyjne korzystające z energii odnawialnej i/lub ciepła odpadowego pochodzącego z precesów produkcyjnych i/lub gazu ziemnego.

 

Przedsięwzięcia kwalifikowane do projektów to:

 

  • budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;
  • zastąpienie w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
  • wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
  • rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków, zgodnie z zapisami umowy ws. programu mogą się ubiegać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020 r. godz. 15:00.

 

Fundusze norweskie - ogłoszono nabór projektu:
"Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej”

18 marca 2020

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl