Główny cel programu to poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych, ograniczenie „niskiej emisji” dzięki wsparciu procesu modernizacji systemów ciepłowniczych, mającego na celu m.in. wymianę źródeł ciepła i likwidację indywidualnych źródeł ciepła.

 

Przedsięwzięcia kwalifikowane do projektu to zadania dotyczące modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła odnoszących się do miejskich sieci ciepłowniczych. W szczególności prace, które obejmują: 

 

  • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;

  • zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;

  • zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;

  • wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;

  • zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

  • jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020 r. godz. 15:00.

 

Fundusze norweskie - ogłoszono nabór projektu:
"Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych”

18 marca 2020

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl