Główny cel programu to poprawa efektywności energetycznej w szkołach, gdzie prowadzona jest działalność oświatowo-wychowacza. Program wspiera kompleksowe działanie inwestycyjne mające na celu głęboką termomodernizację, a także zadania poprzez które budynek szkolny osiągnie standard energetyczny „pasywny” lub niemal „zeroemisyjny”.

 

Przedsięwzięcia kwalifikowane do projektu to:

 

· ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,

· wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

· przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

· instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,

· wymiana systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,

· montaż i zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,

· zastosowanie automatyki pogodowej,

· zastosowanie technologii odnawialnych źródeł energii,

· wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

 

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

  • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
  • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
  • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
  • pompy ciepła;
  • kolektory słoneczne;
  • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
  • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
  • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może się ubiegać:

  • każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 13.03.2020

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków – 03.04.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków – 15.07.2020 godz. 15

 

Fundusze norweskie - ogłoszono nabór projektu:
„Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w bud. Szkolnych”

18 marca 2020

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl