W miejscowości Miejsce Piastowe zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy nominalnej 27,5 kW. Instalacja ta widnieje na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Dworska 14. Montaż została zrealizowany na połaciach dachu pokrytych blachą trapezową

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl